Meteen naar de inhoud

Bijstandsuitkering en boete

Wanneer u niet voldoet aan de inlichtingenplicht, dan kan er een boete opgelegd worden door de gemeente.
 
Heeft u ondanks de schending niet te veel bijstand ontvangen, dan is de boete maximaal €150,00. Heeft u wel te veel bijstand ontvangen, dan moet u de te veel ontvangen bijstand terugbetalen. Bij het vaststellen van de boete wordt rekening gehouden met de beslagvrije voet en dat u de boete in een redelijke termijn kunt terugbetalen. Voordat de gemeente overgaat tot het opleggen van een boete, wordt u meestal eerst door de gemeente uitgenodigd op gesprek. Wordt de boete toch opgelegd, dan mag u deze boete zien als een beschikking. Hiertegen kunt u een bezwaarschrift indienen. Te allen tijde wil de gemeente dat u eerst de boete betaald. Blijkt aan de hand van uw bezwaarschrift dat de boete onterecht is, dan zal de gemeente dit bedrag aan u terugbetalen.
 
Wanneer u fraude pleegt met uw bijstandsuitkering, dan ligt de boete hoger. Deze is dan maximaal het bedrag dat u aan te veel ontvangen bijstand dient terugbetalen. Deze boete kan op uw gezinsleden verhaald worden en ook op (ex-)partners waarmee samengewoond is zonder dit te melden. Bij het vaststellen van deze boete wordt gekeken naar de mate van uw verwijtbaarheid. Dit kan in vier verschillende maten: opzet, grove schuld, verwijtbaarheid en onverminderde verwijtbaarheid. Afhankelijk van uw verwijtbaarheid wordt de hoogte van uw boete vastgesteld en hoe lang u de gemeente dient terug te betalen. Hoe dit precies zit, kunt u teruglezen op de website van de Rechtspraak. Uiteraard wordt er ook naar uw financiële omstandigheden gekeken, er mag namelijk alleen gebruik gemaakt worden van uw inkomen boven de beslagvrije voet. Hierbij hoeft overigens geen rekening gehouden te worden van andere verplichtingen of schulden. Wanneer u eventueel vermogen heeft, dan moet dit gebruikt worden om de boete te betalen.
 

Wat kunnen wij voor u betekenen?

Wij kunnen een bezwaarschrift voor u opstellen en indienen bij de gemeente wanneer u een boete opgelegd krijgt. Dit bezwaarschrift moeten wij binnen zes weken nadat u het besluit heeft gekregen indienen bij de gemeente. Mocht u vragen hebben, dan kunt u ons bereiken door middel van het contactformulier hiernaast.