Meteen naar de inhoud

Bijstandsuitkering geweigerd

Wanneer uw aanvraag voor een bijstandsuitkering is geweigerd, dan moet de gemeente dit schriftelijk aan u meedelen. In die brief van de gemeente staat de reden waarom zij vinden dat u geen recht heeft op bijstandsuitkering. Deze brief is belangrijk, omdat dit een besluit genoemd wordt. Bent u het niet eens met de reden waarom de gemeente u een bijstandsuitkering geweigerd heeft, dan kunt u hiertegen binnen zes weken een bezwaarschrift indienen. In dit bezwaarschrift kunt u dan duidelijk uitleggen waarom de afwijzing van de gemeente niet klopt.
 
Nadat u het bezwaarschrift heeft ingediend, heeft u nog geen recht op een bijstandsuitkering. Komt u hierdoor in financiële problemen? Dan kunt u bij de rechtbank een verzoekschrift indienen. U vraagt dan in een voorlopige voorziening aan de gemeente om onmiddellijk een bedrag aan bijstand aan u te betalen. Om een voorlopige voorziening bij de rechter te beginnen, dient u eerst griffierecht te betalen. Wanneer u hier geen geld voor heeft, dan kunt u een verzoek voor bijzondere bijstand indienen bij de gemeente.
 

Wat kunnen wij voor u betekenen?

Wij kunnen namens u een bezwaarschrift opstellen en indienen bij de gemeente. Dit bezwaarschrift moeten wij binnen zes weken nadat u het besluit heeft gekregen indienen bij de gemeente. Ook kunnen wij u bijstaan wanneer u een voorlopige voorziening wilt starten bij de rechter om bijstand te ontvangen als uw aanvraag geweigerd is en u in financiële nood dreigt te komen. Mocht u vragen hebben, dan kunt u ons bereiken door middel van het contactformulier hiernaast.